Podział zielonych dachów

W przypadku zielonych dachów rozróżnia się trzy rodzaje zazielenienia. Podział zależy od sposobu użytkowania, warunków technicznych oraz rodzaju budowy. Każdy typ opiera się na zróżnicowanym doborze roślin i odmiennym sposobie pielęgnacji. W praktyce planistycznej i realizacyjnej wyróżnia się:

Podział zielonych dachów