Zielone dachy przykład

Przykłady konfiguracji warstw z uwzględnieniem wagi i kąta nachylenia

Zielone dachy przykład 1

GF 0-15/GF 15-45
GF WR 1000
GF FILTER
GF DREN B
GF PROTECTION
Waga: 35-45 kg/m2
Zielone dachy przykład 2

GF 0-15/GF 15-45
GF WR 1000
GF DREN 3D
GF PROTECTION

Waga: 35-45 kg/m2
Zielone dachy przykład 3

GF 0-15/ GF 15-45
GF WS
GF DREN 3D
GF PROTECTION

Waga: 40-45 kg/m2

Zielone dachy przykład 4

GF 0-15/ GF 15-45
GF MS
GF FILTER
GF DREN B
GF PROTECTION
Waga: 90-175 kg/m2
Zielone dachy przykład 5

GF 0-15/ GF 15-45
GF MS
GF DREN 3D
GF PROTECTION

Waga: 90-175 kg/m2
Zielone dachy przykład 6

GF 15-45
GF WR 1000
GF EP


Waga: ~35 kg/m2