Intensywne i ekstensywne zielone dachy

Intensywne i ekstensywne zielone dachy

Zielony dach intensywny i ekstensywny

Zielony dach intensywny to taki, który wymaga zdecydowanie większej pielęgnacji. Znajdują się w nim duże rośliny i gęsty trawnik, czyli wszystko to, co uprawiane jest również w tradycyjnych ogrodach. Takie rozwiązanie dedykowane jest więc przede wszystkim osobom, które mają czas, a przede wszystkim ochotę do zajmowania się pracami ogrodniczymi. Warto też pamiętać, że zielony dach intensywny najczęściej jest nieco droższy niż ekstensywny. Co więcej, nie zawsze możemy go wykonać ze względu na większe obciążenie lub nachylenie dachu.

Ekstensywne zielone dachy to takie, w których występuje roślinność sucholubna, niewymagająca specjalnej pielęgnacji. Rośliny tego rodzaju to głównie rozchodniki, skalnice, trawy ozdobne, niekiedy również zioła, rojniki, smagliczki, macierzanki. Są to rośliny odporne na trudne warunki, panujące na dachach, czyli m.in. susza, wiatr, palące słońce. Takie dachy są oszczędne podczas zakładania oraz w dalszej pielęgnacji. Można je założyć na skośnych powierzchniach nawet do 45 stopni.

Warto pamiętać też, że wybór roślinności nie zależy wyłącznie od naszego gustu. Podczas tworzenia zielonego dachu kluczowe znaczenie ma obciążenie i grubość podłoża. Kluczowe znaczenie ma więc opracowanie odpowiedniego projektu zielonego dachu, który będzie uwzględniał nie tylko wybraną roślinność, ale przede wszystkim techniczne uwarunkowania konstrukcyjne danego dachu.


Drukuj