O czym warto wiedzieć?

ekstensywne dachy zielone
czy warto montować zielone dachy

Ochrona przed przerastaniem korzeniami

Dobrze funkcjonująca ochrona przed przebiciem przez korzenie jest niezbędna zarówno przy intensywnym, jak i ekstensywnym zazielenianiu powierzchni dachowych. System ochrony jest potrzebny, aby trwale zapobiec uszkodzeniu uszczelnienia dachu przez wnikające lub przenikające korzenie. W tym celu stosuje się materiały jedno- lub dwuwarstwowe. Materiały jednowarstwowe i dwuwarstwowe zazwyczaj są odporne na przerastanie korzeni roślin. Wykonane są z tworzyw sztucznych w postaci folii lub membran dachowych. Pokrycia dwuwarstwowe wykonuje się w postaci warstwy podkładowej o grubości minimum 4 mm i warstwy wierzchniej o grubości co najmniej 5 mm.

Obie warstwy produkowane są z wykorzystaniem bitumów modyfikowanych polimerem SBS. Odporność na przerastanie korzenia w produktach bitumicznych zapewnia dodatek specjalnego środka chemicznego lub wkładki z folii miedzianej. Pokrycia dachowe należy montować zgodnie z instrukcjami producentów oraz zgodnie z obowiązującymi normami. Warunkiem koniecznym do założenia zielonego dachu jest 100% szczelność pokrycia dachowego!

Profilaktyczna ochrona przeciwpożarowa

 1. intensywne zazielenienie regularnie nawadniane i pielęgnowane i z reguły charakteryzujące się grubą warstwą substratu traktuje się jako pokrycie trudnopalne,
 2. ekstensywne zazielenienie należy ocenić jako wystarczająco odporne na ogień przenoszony i promieniujący ciepło jeżeli posiada następujące cechy:
  • ustalony skład mineralny nośnej warstwy wegetacyjnej o grubości min. 3 cm
  • formy wegetacji o małym obciążeniu ogniowym
  • przy większych powierzchniach wykonywanej zieleni stosuje się tzw. przegrody ogniowe (pasy żwirowe, płyty betonowe) w odległościach co 40m

Zagrożenie spowodowane przez wiatr

Poprzez działanie wiatru budowle są obciążone siłami nacisku i ssania, których intensywność zależy od kierunku oraz siły wiatru, a także od formy i wysokości budynku. Występujące w obszarze dachu obciążenia wiatru mogą spowodować szkody zarówno podczas prac wykonawczych, jak i na gotowym już dachu.

Powierzchnia dachu została podzielona odpowiednio do jej stopnia narażenia na obciążenia spowodowane przez wiatr na trzy obszary:

 • obszar narożny z bardzo dużym obciążeniem
 • obszar krawędzi z dużym obciążeniem
 • obszar środkowy z niewielkim obciążeniem

Każdy obszar powinien być stosownie zabezpieczony odpowiednimi środkami. W obszarze narożnym i krawędzi dachu należy wykorzystywać opaski żwirowe lub dociążenia w postaci płyt betonowych.

Ściśle istniejącą zależność pomiędzy formą zazielenienia, a grubością warstwy wegetacyjnej obrazuje poniższy schemat:

 

tabela wiatr