PIELĘGNACJA DACHU ZIELONEGO

ekstensywne dachy zielone

Dach zielony wymaga jedynie sporadycznych zabiegów pielęgnacyjnych, które można wykonać 1–2 razy w roku. Pielęgnacja dachu zielonego polega między innymi na zaopatrywaniu roślin w składniki odżywcze przy użyciu nawozów organicznych o przedłużonym działaniu, nawadnianiu powierzchni narażonych na silne nasłonecznienie oraz usuwaniu niepożądanych roślin. Warto również uzupełniać puste miejsca pędami rozchodników uzyskanych z cięcia w miejscach bujnie zarośniętych. Wskazane jest także uzupełnianie substratu w razie potrzeby.

Samowystarczalność zieleni ekstensywnej GF

Zieleń ekstensywną Green Flor stanowią rośliny o minimalnych wymaganiach wegetacyjnych. Są to rośliny sucholubne, które potrafią samodzielnie się utrzymać i rozwijać. W związku z tym nie wymagają żadnych skomplikowanych zabiegów pielęgnacyjnych. Rośliny te rozmnażają się wegetatywnie oraz generatywnie. Maty wegetacyjne GF obejmują roślinność typu: mchy, zioła, rozchodniki, byliny, trawy.
Ekstensywny system proponowany przez naszą firmę jest w zasadzie systemem samowystarczalnym, nie wymagającym w późniejszym okresie wielkich nakładów pielęgnacyjnych. Tego typu system dachów zielonych utrzymuje się sam, gdyż naturalne procesy środowiska, które zachodzą w podłożu, dostarczają roślinom pożywki koniecznej dla ich prawidłowej wegetacji. Brak wody wyrównywany jest dzięki specjalnie dobranym mechanizmom. Całość funkcjonuje w układzie zamkniętym, w którym następuje obumieranie starych roślin, naturalny wysiew nowych i rozwój młodych roślin. Obieg ten można wspomagać poprzez czynności serwisowe.
Należy mieć na uwadze, że system ten można uznać za samowystarczalny wówczas, gdy warstwa roślinna ukorzeni się do warstwy wegetacyjnej, która będzie jej dostarczać wodę niezbędną do prawidłowego wzrostu. Oznacza to, że po założeniu zielonego dachu, będzie on wymagał nieco pielęgnacji, w szczególności nawadniania, aby umożliwić korzeniom przyrost do warstwy wegetacyjnej. Dlatego też zaraz po obsadzeniu dachu zielenią ekstensywną, należy całość podlać w taki sposób, aby zarówno maty jak i podłoże pod nimi wchłonęły maksymalną ilość wody. Następnie w okresie dwóch- sześciu tygodni po założeniu dachu zielonego należy codziennie kontrolować stan wilgotności i w razie potrzeby podlewać dach, aby był wilgotny.

Na czym polega pielęgnacja dachu zielonego?

Pielęgnacja dachu zielonego po ukorzenieniu się roślin ogranicza się do sporadycznego podlewania i nawożenia. Aby utrzymać zadowalające walory estetyczne, należy pamiętać o nawadnianiu mat wegetacyjnych w okresach suszy. Zioła, byliny czy trawa na dachu wymagają również nawożenia. Warto zaopatrywać je w składniki odżywcze przy użyciu nawozów organicznych o przedłużonym działaniu oraz nawozów wieloskładnikowych zawierających azot (N), fosfor (P) i potas (K).
Ważnym elementem pielęgnacji dachu zielonego jest również dbanie o jego wygląd oraz zdrowie roślin. W tym celu należy regularnie usuwać niepożądane rośliny oraz uzupełniać puste miejsca nowymi pędami. W przypadku nasilonej erozji trzeba również uzupełniać substrat. Konieczne jest także usuwanie roślinności z instalacji technicznych.
Przestrzegając zasad pielęgnacji dachu zielonego Green Flor można cieszyć się pięknym, samowystarczalnym i efektywnym rozwiązaniem, które wpływa na poprawę jakości życia i estetyki przestrzeni miejskiej.

Najważniejsze zasady dotyczące pielęgnacji dachu zielonego

Zabiegi pielęgnacyjne, które należy wykonać w zależności od potrzeb 1-2 razy w roku ograniczają się do następujących czynności:

  • zaopatrzenie roślin w składniki odżywcze przy użyciu nawozów (nawozy organiczne o przedłużonym działaniu, wieloskładnikowe NPK. Dawka w zależności od rodzaju nawozu powinna wynosić od 5 do 30g/m2.)
  • nawodnienie powierzchni dachowych narażonych na silne nasłonecznienie
  • usunięcie niepożądanych roślin
  • uzupełnienie pustych miejsc pędami rozchodników uzyskanych z cięcia w miejscach bujnie zarośniętych
  • uzupełnienie substratu przy erozji
  • usuwanie roślinności z instalacji technicznych

Warunkiem prawidłowego funkcjonowania ekstensywnego dachu zielonego Green Flor są prawidłowo dobrane warstwy systemu GF, a także pielęgnacja zgodna z zaleceniami.