Jak nawadniać trawniki rolowane?

Jak nawadniać trawniki rolowane?

Właściwa pielęgnacja trawników rolowanych to przede wszystkim dostarczanie im odpowiedniej ilości wody. Od tego czynnika w głównej mierze zależy kondycja trawnika i końcowy efekt wizualny. Nie należy w związku z tym zaniedbywać regularnego podlewania. Warto natomiast zapoznać się z zasadami prawidłowego nawadniania trawników z roli.

Pierwsze dni trawników rolowanych

Regularne podlewanie jest szczególnie istotne w trakcie pierwszych kilku dni od rozłożenia roli z trawą. W pierwszych tygodniach trawniki rolowane powinny być cały czas wilgotne. Musimy nawodnić nie tylko wierzchnią warstwę darni, ale również warstwę nośną trawy, znajdującą się na głębokości około 10 cm. Jest to niezbędne, aby pobudzić korzenie do wegetacji. Bez optymalnej ilości wody ich wzrost zostanie zaburzony. Darń powinna być stale wilgotna do momentu całkowitego zakorzenienia trawnika rolowanego w podłożu. Kierujmy się zasadą, że podczas jednego cyklu podlewania na 1 m2 powierzchni powinno przypadać około 10-15 litrów wody. Pamiętajmy również, że trawa znajdująca się w nasłonecznionej części trawnika potrzebuje więcej wody niż pozostająca w cieniu.

 

Trawniki rolowane po ukorzenieniu

Trawniki rolowane ukorzeniają się około 10-14 dni po ich rozłożeniu. W tym momencie ograniczamy intensywność zraszania. Podlewanie trawnika powinno zostać dostosowanie do panujących warunków pogodowych i wymagań klimatycznych. Zasadniczo, ukorzenione trawniki podlewa się obficie, ale rzadko. Należy kierować się zasadą rzadziej, ale intensywniejTrawnik rolowany będzie rozwijać się lepiej, jeśli ograniczymy ilość zroszeń na rzecz zwiększenia ich obfitości. Podlewany rozproszonym strumieniem tak długo, aby dotrzeć do głębszych warstw trawy, a następnie – po wyschnięciu warstwy wierzchniej – powtarzamy ten proces.

 

Ważna jest również pora dnia, w której nawadniamy trawnik. Podlewanie powinno odbywać się wcześnie rano – na tyle wcześnie, aby nie narazić trawy na szybkie odparowanie wilgoci. Zraszanie darni wieczorem nie jest rekomendowane, ponieważ może przyczyniać się do chorób grzybowych trawnika. Częstotliwość nawadniania należy oczywiście zwiększyć w okresie bardzo wysokich temperatur. Ilość wody na 1 m2 może wówczas wzrosnąć do 20 litrów. W przypadku intensywnego parowania, ilość ta może nawet przekroczyć 20 litrów. Jak poznać, że trawnik rolowany szybko odparowuje i koniecznie potrzebuje nawodnienia? Wystarczy na niego spojrzeć i się po nim przejść. Jeśli trawa nie podnosi się po zwolnieniu docisku stopy to znak, że potrzebuje wody.


Drukuj