rośliny na dachu

Klasyfikacja substratów do dachów zielonych

Odpowiednio zrobiony zielony dach posiada trzy warstwy, które zapewniają jego prawidłowy rozwój i funkcjonowanie. To warstwy: drenażowo-filtracyjna, wegetacyjna oraz roślinna. Warstwa wegetacyjna to z reguły substrat mineralny ekstensywny, który stanowi podłoże dla prawidłowej wegetacji wszystkich roślin.

Dzięki szkieletowej budowie tej warstwy nawet w stanie nadmiernego nasiąknięcia wodą substrat wciąż zawiera powietrze. Substrat mineralny może jednocześnie gromadzić wodę oraz oddawać jej nadmiar do znajdującej się niżej warstwy drenażowej. Największe zalety substratów wykorzystywanych w GreenFloor to odporność na mróz i promieniowanie UV,  stabilna struktura oraz zapewnienie bezproblemowego rozwoju wegetacji.

Wybór odpowiedniego substratu na dach

Substrat mineralny ekstensywny zawsze dobierany jest w zależności od konkretnego dachu. I tak przede wszystkim możemy wyróżnić substraty ultralekkie, których objętość przy pełnym nasyceniu wodą wynosi 800 kg/m3, substraty standardowe o objętości 1600 kg/m3, a także ultra ciężkie przekraczające 1800 kg/m3. To, który substrat mineralny ekstensywny zostanie wybrany, zależy od konstrukcji i nośności dachu. Drugim kluczowym parametrem jest żyzność substratu, a więc powinien on zostać wybrany w zależności od tego, jaka roślinność znajdzie się na dachu. Jeśli będą to zwykłe rozchodniki, wystarczy substrat ubogi w składniki odżywcze pochodzące z materii organicznej. Zbyt żyzny substrat może sprzyjać wzrostowi chwastów.

Niekiedy warstwę wegetacyjną stanowi geowłóknina zamiast substratu mineralnego ekstensywnego. Ma to miejsce w przypadku stosowania naszych systemów na dachach o lekkiej konstrukcji, które mają niewielką nośność.


Drukuj