Ochrona dachów zielonych przed przerastaniem korzeniami

Ochrona dachów zielonych przed przerastaniem korzeniami

Korzystając z rozwiązania jakim jest system dachów zielonych należy pamiętać, że rozwiązanie to jest swoistym połączeniem naturalnej roślinności ze standardową zabudową mieszkalną. Wymusza to odpowiednie zabezpieczenie poszycia dachowego przed działaniem roślinności, m.in. przed przerastaniem korzeniami.

Przede wszystkim, aby w ogóle rozpocząć proces zakładania dachu zielonego, należy upewnić się, że poszycie dachowe jest w 100% szczelne. Ponadto należy pamiętać, że pokrycia dachowe należy zawsze montować dokładnie według instrukcji producentów, co zapewni zgodność ich parametrów z powszechnie obowiązującymi normami.

Dachy zielone żyją i rozwijają się w sposób naturalny. Należy pamiętać, że ich rozwój może oddziaływać na pokrycie dachowe. Jednym z oddziaływań, przed którymi musimy się zabezpieczyć, jest wnikanie lub przenikanie korzeni przez poszycie dachu. Zabezpieczenie takie jest wymagane zarówno przy intensywnym, jak i ekstensywnym sposobie zazieleniania dachu.

W tym celu stosuje się odporne na przerastanie korzeni roślin materiały jednowarstwowe lub dwuwarstwowe, wykonane z folii lub membran dachowych. Materiały dwuwarstwowe posiadają dodatkowo warstwę podkładową o grubości minimum 4 mm. Obie warstwy zawierają modyfikowane polimerem SBS bitumy wspomagane dodatkiem środka chemicznego lub folii miedzianej. Tak zabezpieczone poszycie dachowe daje pewność, że przerastanie korzeni roślin nie będzie zagrożeniem dla naszego dachu.


Drukuj