Pielęgnacja ekstensywnych systemów dachów zielonych

Pielęgnacja ekstensywnych systemów dachów zielonych

Ekstensywne systemy dachów zielonych są bardzo wygodne ze względu na łatwość ich utrzymania. Łatwość ta spowodowana jest faktem, że systemy te składają się z roślin sucholubnych (między innymi mchów traw, bylin i rozchodników), które posiadają niskie wymagania wegetacyjne, dzięki czemu mogą się samodzielnie utrzymywać i rozwijać. Ta samowystarczalność spowodowana jest naturalnymi procesami biologicznymi, które zachodzą w podłożu i które dostarczają roślinom większość składników niezbędnych do ich prawidłowej wegetacji.

W tego typu systemie niedobór wody wyrównywany jest mechanizmami biologicznymi. Układ zamknięty, w jakim znajdują się rośliny, oparty jest o ich naturalne obumieranie oraz samodzielny wysiew i rozwój.

Wykonywane przez posiadaczy zielonych dachów zabiegi pielęgnacyjne sprowadzają się jedynie do czynności czysto serwisowych, które mają na celu  wspomaganie rozwoju roślin. W zależności od potrzeb, powinny być one wykonywane 1 do 2 razy w roku, a w ich skład wchodzą:

  • Nawadnianie tych powierzchni dachu, które są szczególnie narażone na działanie promieni słonecznych.
  • Usuwanie niepożądanych roślin oraz zapełnianie pustych miejsc pędami rozchodników (które uzyskujemy poprzez podcięcie zarośniętych miejsc).
  • W razie potrzeby nawożenie roślin oraz uzupełnianie substratu przy erozji.
  • Dodatkowo należy pamiętać o usuwanie roślin, które wchodzą w kontakt z instalacjami technicznymi budynku.

Drukuj