Pielęgnacja trawników rolowanych

trawa z rolki

Nawożenie trawnika – ogólne zasady

Konsekwentne nawożenie trawników rolowanych jest niezbędne, jeśli chcemy uzyskać piękną i gęstą trawę, która będzie cieszyła oko nieskazitelną zielenią w okresie od wczesnej wiosny do późnej jesieni. W przypadku trawników z rolki najodpowiedniejsze będą nawozy mineralne. Ważne jest zachowanie odpowiednich proporcji makroskładników N:P:K. Optymalny poziom tego wskaźnika wynosi 6:2:4. Dla uzyskania efektu jednolitej barwy i właściwego wzrostu trawy nawozy muszą być rozprowadzane równomiernie.

Nawożenie trawnika azotem

Azot wpływa na odrost i rozwój traw oraz decyduje o ich zabarwieniu. Dzieje się tak, ponieważ pierwiastek ten zwiększa zawartość chlorofilu w liściach. Pierwsze wiosenne nawożenie trawnika azotem powinno się przeprowadzić, gdy temperatura górnych warstw gleby wzrośnie do około 5oC, a trawa będzie dobrze wygrabiona. Azotu nie stosuje się w okresie jesiennym. Wchodząc w okres spoczynku, trawa nie może być bowiem zbyt bujna. Do nawożenia intensywnie eksploatowanych i nawadnianych trawników roczna dawka azotu wynosi od 3,0 do 4,0 kg N/100 m2.

Zastosowanie fosforu do nawożenia darni

Fosfor jest stosowany dla poprawy rozwoju systemu korzeniowego trawy rolowanej. Pierwiastek łatwo przechodzi w związki trudno przyswajalne dla roślin, szczególnie w kwaśnej glebie, ale może być powtórnie aktywowany za pośrednictwem drobnoustrojów. Dawki nawozu są uzależnione od rodzaju gleby i na 100 m2 wynoszą średnio 0,6-1,3 kg. Wyższe dawki stosuje się w przypadku trawników sportowych i dywanowych.

Korzystny wpływ potasu na glebę

Gleby zwięzłe (gliniaste, ilaste) są zazwyczaj bogate w przyswajalne dla roślin związki potasu. Problem niedoborów może się pojawić natomiast w przypadku gleb lekkich, piaszczystych i torfowych. Potas ma pozytywny wpływ na regulację gospodarki wodnej roślin oraz przebieg fotosyntezy. Wpływa również na zwiększenie odporności trawy na choroby oraz wytrzymałości na przymrozki. Potas dość łatwo wypłukuje się do warstw głębszych, dlatego roczna dawka powinna być aplikowana w dwóch lub trzech terminach, szczególnie w okresie jesiennym.

Wapnowanie trawnika

Wapnowanie potrzebne jest przede wszystkim w przypadku gleb kwaśnych (o pH poniżej 5,5). W takiej sytuacji wapń może znacząco poprawić odczyn gleby, a ponadto pomaga w wykorzystywaniu przez trawę fosforu i aktywizuje potas. Wapń przyspiesza również rozkład próchnicy, a tym samym uwalnia azot.

Pielęgnacja trawnika na co dzień – koszenie

Koszenie jest podstawowym zabiegiem pielęgnacyjnym w przypadku każdego trawnika. Dzięki koszeniu uzyskujemy równą powierzchnię trawy o odpowiedniej wysokości. Zabieg ten pozytywnie oddziałuje na wzrost i krzewienie się roślin, gdyż poprawia ich zdrowotność oraz odporność na szkodniki. Wysokość koszenia regulujemy w zależności od preferencji i warunków pogodowych. Dla zachowania doskonałego stanu trawnika z rolki należy używać kosiarek trawnikowych o ostrych nożach, najlepiej wyposażonych w kosze na ściętą trawę. W przypadku ich braku skoszoną trawę należy wygrabić i jak najszybciej usunąć z trawnika.

Wertykulacja

Celem wertykulacji jest zapobieganie filcowaniu się trawy. Podczas zabiegu likwidowany jest filc powstały z obumierających pędów traw i resztek po koszeniu oraz chwasty wieloletnie. Filc posiada cechy podobne do torfu – w stanie suchym jest silnie hydrofobowy i oddziałuje negatywnie na trawnik. Pochłania wodę i zatrzymuje substancje odżywcze, które nie mogą dotrzeć do trawy. Gdy filc trawiasty osiągnie znaczną grubość, uniemożliwia również wymianę gazów w glebie i zmniejsza przenikanie nawozów. Dlatego by otrzymać idealnie zadbany trawnik, niezbędna jest wertykulacja. Dzięki niej osiąga się przewietrzenie warstwy korzeniowej i strefy krzewienia się roślin. Ze względu na optymalną wilgotność podłoża najlepszym czasem na przeprowadzenie zabiegu jest początek wiosennej wegetacji. Po wykonaniu wertykulacji niezbędne jest usunięcie obumarłych części roślin.

Pierwszą wertykulację można wykonać dopiero w drugim roku po założeniu trawnika z rolki.

Aeracja (napowietrzenie) trawnika – lepsza gospodarka wodna

Na skutek użytkowania górne 5 do 8 cm warstwy nośnej trawnika stopniowo się zagęszcza. Ma to zły wpływ na warunki wegetacji trawy, gdyż zmniejszona zostaje wielkość porów, a tym samym spada absorpcja wody i wymiana gazowa. By temu zapobiec, od czasu do czasu należy zmniejszać stopień zagęszczenia za pomocą napowietrzania. Aeracja sprawia, że filc jest podziurawiony, dzięki czemu wymiana gazowa, gospodarka substancjami odżywczymi oraz gospodarka wodna znacznie się poprawiają. W literaturze można znaleźć różne opinie na temat koniecznej liczby nakłuć na m2 trawnika. Zazwyczaj podaje się, że aby napowietrzanie odniosło pożądany skutek, należy wykonać od 800 do 1000 nacięć. Z naszej bogatej praktyki wynika jednak, że 400-500 nakłuć na metr kwadratowy podłoża stanowi optymalną normę. Prace aeracyjne można przeprowadzać od kwietnia do września.

Piaskowanie – dodatkowy zabieg pielęgnacyjny trawnika

Zabieg piaskowania polepsza przepuszczalność wodną podłoża, co skutkuje pojawieniem się nowych korzeni, rozłogów i pędów. Piaskowanie należy wykonać raz w roku, po zabiegach wertykulacji lub areacji. W tym celu potrzebny jest sypki piasek o granulacji 0,6-2,0 mm.

Zwalczanie chorób i chwastów

Zwalczanie chorób jest odrębnym, szerokim zagadnieniem. Ujmując temat ogólnie, trzeba zaznaczyć, że odpowiednia pielęgnacja jest najlepszą profilaktyką. Jako doświadczony producent trawników w rolkach dzięki odpowiedniej selekcji gatunków jesteśmy w stanie dobrać mieszanki charakteryzujące się bardzo dużą odpornością na choroby. Nie można mieć jednak stuprocentowej pewności ich uniknięcia, tak jak wystąpienia chwastów lub szkodników. Jeśli istnieje obawa, że trawnik może na tym ucierpieć, najlepiej jest niezwłocznie wezwać fachowca, który zaleci odpowiednie środki zaradcze. W opornych przypadkach nie obejdzie się bez zastosowania środków chemicznych. By nie pogorszyć sytuacji i wszystkie działania przeprowadzić właściwie, konieczne jest skorzystanie z rady profesjonalisty. Jednocześnie należy pamiętać, aby zawsze przestrzegać przepisów dotyczących ochrony roślin.