Technika układania trawników rolowanych

trawa z rolki

Przygotowanie podłoża

Podłoże definiuje się jako stały teren w postaci gleby rodzimej lub specjalnie utworzonej warstwy nośnej, na której zakładana będzie darń. Teren pod położenie trawnika z rolki należy odpowiednio przygotować. Powinien zostać przekopany, zniwelowany, uwolniony od resztek budowlanych (jak kamienie i gruz) oraz wykarczowany z niepotrzebnych drzew i krzewów. Optymalnie przygotowana gleba powinna być lekka i przepuszczalna, dlatego czasem należy uprzednio rozrzedzić ją piaskiem. Te czynności składają się na najlepszą metodę przygotowania terenu pod położenie trawnika.

Zadarnianie terenów trudnych

Do najtrudniejszych terenów na zakładanie trawnika w rolce zaliczyć trzeba powierzchnie na znacznych pochyłościach lub z trudnymi warunkami bytowania trawy (np. parkingi i pasy zieleni przy autostradach). Zadarnianie i umacnianie tego typu powierzchni jest wyjątkowo problematyczne ze względu na utrudniony dostęp. Najważniejszym celem zakładania trawników na takich terenach jest zazwyczaj ochrona przed erozją. Dodatkowo trawa podnosi walory estetyczne miejsca.

Rozkładanie trawy w rolkach na terenach płaskich

Na uprzednio przygotowany teren trawnik rolowany jest rozwijany rolka obok rolki. Bardzo istotne jest, by nie rzucać i nie naciągać trawy. Po rozłożeniu trawa ma określoną wilgotność, która stopniowo spada. Wraz z tym procesem trawnik zaczyna się kurczyć – jeśli zostanie rozłożony w nieodpowiedni sposób, mogą zacząć powstawać szpary między rolkami. Z tego względu odpowiednia metoda układania darni jest kluczowa dla późniejszego wyglądu trawnika. Ważne jest, aby trawnik był rozkładany ściśle, jeden pas obok drugiego. Rozwinięte rolki należy raczej dociskać do siebie, a nie rozciągać. Wszystkie wystające brzegi są przycinane ostrym nożem lub brzeszczotem. Po ułożeniu trawnik powinien zostać przywałowany i obficie podlany.

Trawa w rolkach na terenach stromych

Na skarpach i wałach metoda rozkładania trawy rolowanej jest taka sama, jak na terenie płaskim. W przypadkach, gdy pochyłość jest duża, trawnik rolowany mocuje się w rogach drewnianymi kołeczkami (od 4 do 10 sztuk/m2). Zapobiega to jego erozji się aż do momentu przyrośnięcia.

Nawadnianie

Pielęgnacja trawy z rolki polega przede wszystkim na jej regularnym nawadnianiu. Należy zadbać o nawodnienie nie tylko najwyższych warstw (kilka milimetrów), ale także około 10-centymetrowej warstwy nośnej trawnika. W ten sposób korzenie zostaną pobudzone do wegetacji w dół. Właściwe proporcje to około 10-15 l/m2 wody na jedno zraszanie. Z czasem należy zwiększać odstępy między jednym a drugim podlewaniem. Częstotliwość i liczba zroszeń powinny być dopasowane do lokalnego mikroklimatu i warunków pogodowych. Podstawową zasadą jest podlewanie świeżo rozłożonego trawnika, który jeszcze nie przyrósł do podłoża (pierwsze tygodnie) w taki sposób, by był cały czas wilgotny. Na wszystkich kłopotliwych terenach, gdzie mogą wystąpić techniczne problemy z prawidłowym nawodnieniem, polecane jest rozkładanie trawników w rolkach w dni chłodniejsze i pochmurne.