Warstwa wegetacyjna zielonego dachu. Za co odpowiada?

Warstwa wegetacyjna zielonego dachu. Za co odpowiada?

System zielonych dachów GREENFLOR składa się z trzech podstawowych warstw:

  • warstwy drenażowo-filtracyjnej,
  • warstwy wegetacyjnej,
  • warstwy roślinnej.

Każda z nich jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania i rozwoju zielonego dachu. W tym artykule scharakteryzujemy krótko warstwę wegetacyjną. Dowiesz się, jakie są jej najważniejsze funkcje i z czego się ją tworzy.

Warstwa wegetacyjna - krótka charakterystyka podłoża

Warstwę wegetacyjną w systemach dachów zielonych tworzy substrat ekstensywny mineralny, higroskopijna wełna mineralna, geowłókniny magazynująco-drenażowe. Grubość warstwy wegetacyjnej może być różna i zwykle wymaga indywidualnego dostosowania do konkretnych potrzeb. Zależy przede wszystkim od grubości systemu korzeniowego posadzonej roślinności. Warstwa wegetacyjna tworzy stabilną strukturę. Musi wykazywać odporność na mróz i promieniowanie UV. Bardzo ważne jest też utrzymanie odpowiedniego napowietrzenia substratu (na poziomie nie więcej niż 10% przy maksymalnym nasączeniu wodą).

Jest to warstwa, w której magazynowana jest woda. Spełnia ona bardzo istotną funkcję w procesie nawadniania roślin, nabierając szczególnego znaczenia w okresie suszy. Nadmiar wody odprowadzany jest do głębiej położonych warstw. Zdolność gromadzenia wody w niektórych przypadkach podnoszona jest poprzez dodanie odpowiednich składników pochodzenia mineralnego. Jednocześnie podłoże musi charakteryzować się bardzo dobrą przepuszczalnością wody. Oprócz tego w warstwie wegetacyjnej gromadzą się składniki niezbędne dla prawidłowego rozwoju roślin.

Zdolność gromadzenia wody przez substraty podnosi się często przez dodanie odpowiednich składników pochodzenia mineralnego np. perlitu. Uwzględniając powyższe wymagania, prawidłowo przygotowane podłoża powinny się też charakteryzować dobrą przepuszczalnością wody, aby na zielonym dachu nie powstało bagno. Istotną rzeczą jest też zawartość powietrza w podłożu, która nie powinna przekraczać przy maksymalnym nasączeniu wodą 10%.

Konieczne jest również uwzględnienie wymagań wegetacyjnych roślin zastosowanych na zielonym dachu. Wymagania te dotyczą przede wszystkim wartości pH. W przypadku dachów intensywnych pH wynosi średnio 6,5-8,0, z kolei przy dachach ekstensywnych zalecane pH to 6,5-9,5. Istotną kwestią jest też zawartość soli, która nie powinna przekraczać 1,0 g/1 substratu.


Drukuj