Zielone dachy a ekologia

Zielone dachy a ekologia

Zielony dach jest nie tylko sposobem na ubarwienie swojego domu czy tarasu, to również krok w kierunku poprawy warunków bytowania naszego najbliższego otoczenia. Dlaczego tak jest? Otóż instalacja zielonych dachów bezpośrednio wpływa na lokalne polepszenie klimatu (mikroklimat), szczególnie w warunkach miejskich. Zielone dachy, chroniąc budynki przed nadmiernym wpływem energii słonecznej (odbijają promieniowanie UV) i opadów atmosferycznych (magazynują wodę) przeciwdziałają zjawisku tworzenia się wysp ciepła: w gorące dni nagrzane mury i powierzchnie ulic są magazynami energii cieplnej, przez co wzrasta temperatura powietrza, przy jednoczesnym spadku jego wilgotności.

Instalacja zielonych dachów prowadzi więc do obniżenia temperatur, a poprzez odparowywanie nagromadzonych w macie wód opadowych (nawet do 60% objętości opadów na danym obszarze) – także do miejscowego wzrostu wilgotności powietrza. Dzięki takiemu rozwiązaniu systemy zielonych dachów redukują także ilość wody odprowadzanej do instalacji kanalizacyjnej. Bezdyskusyjnie, najważniejszym aspektemekologicznym posiadania zielonego dachu jest zdolność do produkowania przez zasiedlającą go roślinność tlenu i redukcji poziomu CO₂. Ale to jeszcze nie wszystkie zdolności roślin porastających dachy zielone. Pochłaniają one również zawieszone w powietrzu pyły i inne zanieczyszczenia, przyczyniając się do poprawy jakości powietrza, którym oddychamy. Czy instalacja zielonego dachu niesie za sobą jeszcze inne zalety ekologiczne? Zobaczmy.

Zielone dachy: inne zalety ekologiczne

Oczywiście, zielone dachy mają również i inne zalety ekologiczne. Dzięki ich instalacji o 20 do 30 dB spada w najbliższej okolicy poziom hałasu (odbijają i częściowo pochłaniają fale akustyczne), co w aglomeracjach miejskich jest szczególnie istotne. Równie ważny aspekt ekologiczny to swoiste przywrócenie powierzchni biologicznie czynnej: obszar, który dotychczas pokryty był roślinnością, został zagospodarowany przez posadowienie na nim budynku. Tworząc na budynku dach zielony, tworzymy na powrót przestrzeń przyjazną naturze i podtrzymujemy różnorodność biologiczną otoczenia. Rozwiązanie to jest wyjątkowo przydatne w miejscach, gdzie właściwie nie ma już możliwości posadzenia tradycyjnej roślinności, a więc w miejscach o wysokim stopniu zurbanizowania, co niemal idealnie wpisuje się w paradygmat idei zrównoważonego rozwoju. Dodatkowo, dachy zielone stanowią doskonałą barierę termoizolacyjną budynków, co przekłada się na mniejsze zużycie energii potrzebnej zarówno do ogrzania, jak i schłodzenia znajdujących się pod nim pomieszczeń. Podsumowując, instalacja zielonego dachu wiąże się z licznymi korzyściami ekologicznymi, które przekładają się jednak na poniesienie komfortu i poziomu życia oraz na poprawę samopoczucia użytkowników czy posiadaczy takiego dachu.


Drukuj