Zielone dachy – koncepcja

Zielone dachy – koncepcja

Zielony dach to konstrukcja złożona z żywych roślin porastających pokrycie dachowe danego budynku. Nie jest to wynalazek nowy, w Skandynawii od czasów niemal prehistorycznych ówczesne dachy budynków były kryte darnią lub murawą. Minęły wieki, zmieniły się technologie, nie zmieniła się jednak sama koncepcja zielonego dachu, do dziś jest to poszycie dachu pokryte mniej lub bardziej bujną roślinnością. Koncepcja takiego zagospodarowania dachów, zwłaszcza w przestrzeni miejskiej powróciła w XX w., intensywnie promowana przez szwajcarsko-francuskiego architekta i urbanistę Le Corbusiera. W latach 60. w Zachodnich Niemczech koncepcja ta została podchwycona, doprowadzona do stanu obecnego i wprowadzona w życie. Dziś zielone dachy stały się popularne szczególnie w aglomeracjach miejskich, gdzie budownictwo zabiera prawie każdy skrawek wolnej przestrzeni.

Rozwiązanie to ma sporo zalet: pozwala obniżyć temperaturę powietrza i pomaga utrzymać stabilny stan jego wilgotności, zielony dach absorbuje i odbija fale akustyczne, zmniejszając poziom hałasu, pozwala też płynniej komponować architekturę miejską z otoczeniem, wreszcie umożliwia ptakom, innym stworzeniom i owadom na ponowne osiedlanie się na tym terenie, symbolicznie zwracając ziemię we władanie naturze. Wyróżniamy trzy główne typy dachów zielonych: ekstensywne (wysoko odporne, o dużej zdolności do samoregeneracji niskopienne rośliny), półintensywne (niskie i średnie rośliny niewymagające zbytniej pielęgnacji) i dachy zielone intensywne.

Zalety dachów ekstensywnych

Dachy ekstensywne to dachy pokryte roślinnością o najwyższej odporności na wpływy czynników atmosferycznych oraz zdolnych do samodzielnego rozwoju i funkcjonowania. Wszelkie prace pielęgnacyjne są przy nich w zasadzie zbędne, przeglądu instalacji zaś dokonuje się raz - dwa razy do roku. Potrzebne do wegetacji woda i substancje odżywcze roślinność ekstensywna pozyskuje sobie z naturalnych źródeł, wykorzystując swoją zdolność do samo regeneracji: substancje pozyskane wskutek obumierania jednych, wykorzystywane są do wegetacji i rozmnażania się innych roślin. Ze względu na powyższe kwestie dachy ekstensywne są najtańszym z typów konstrukcji dachów zielonych. Dachy takie wpływają pozytywnie na lokalne warunki atmosferyczne, podwyższając poziom wilgotności powietrza i obniżenie temperatury (efekt wyspy ciepła, szczególnie powszechny w miastach, gdzie przestrzeń jest w ogromnym stopniu zabetonowana). Roślinność na dachu pozytywnie wpływa również na samą konstrukcję budynku, stanowiąc doskonałą warstwę termoizolacyjną i akustyczną, tworzy też przyjazną dla ludzi przestrzeń.


Drukuj