Ekstensywny system zielonych dachów Green Flor

ekstensywne dachy zielone

Zielone dachy, jako powierzchnia użytkowa i forma ogrodu, mogą być wyłącznie częścią obiektów o stabilnym, płaskim zadaszeniu. Zazwyczaj ich utworzenie planowane jest dla nowo powstających budynków, których konstrukcja może unieść dodatkowe, znaczne obciążenie przewidziane w projekcie. Są to kwestie nadrzędne, ponieważ związane z bezpieczeństwem osób korzystających z danej infrastruktury. Są to także rozwiązania kosztowne i wymagające stałej pielęgnacji na zaawansowanym poziomie, dlatego też nie dla każdego.

W celu popularyzacji idei zielonych dachów, nasza firma oferuje Państwu inne rozwiązanie – montaż ekstensywnego systemu zazielenienia Green Flor. W tym znaczeniu mianem ekstensywnego nazywamy system wymagający minimalnego wysiłku pracy i kosztów, jakie pochłania założenie i później utrzymanie pokrywy roślinnej dachu oraz towarzyszących jej warstw.  

Cechy ekstensywnego systemu zielonego dachu

Zarówno ekstensywne, jak i intensywne systemy zielonych dachów mogą być elementem budynków, jeśli mają one odpowiednio przygotowaną izolację termiczną i przeciwwodną. Dopiero na przystosowanym podłożu możliwe jest położenie poszczególnych warstw obu systemów. System zielonych dachów Green Flor opiera się na drenażu, warstwie wegetacyjnej oraz warstwie roślinnej. Średnia wysokość tych warstw wynosi kilkanaście centymetrów.

Na ekstensywnym zielonym dachu sadzone są m.in. odmiany traw, bylin i ziół o podobnych wymaganiach siedliskowych. Dopiera się też gatunki roślin odpornych na suszę, ponieważ magazynowanie wody jest w przypadku tych konkretnych dachów zielonych cechą mniej istotną niż zdolność jej odprowadzenia. Natomiast za podłoże wegetacyjne roślin służą tu różne substraty i mieszkanki glebowe.


 
system dachów zielonych

System ekstensywnych dachów zielonych Green Flor

Autorskie rozwiązania Green Flor wobec proponowanych ekstensywnych systemów dachów zielonych, stawiają na ekologię i nowoczesność. Są to uniwersalne projekty dla każdego, kto dostrzega potrzebę tworzenia nowych obszarów zieleni, w tym wypadku w mało konwencjonalnych miejscach. Dzięki naszym pomysłom można ciekawie wykorzystać dotąd bezużyteczną powierzchnię dachów, przy okazji robiąc wiele dobrego dla środowiska. Jest to w Polsce rodzaj innowacyjnych rozwiązań ekologicznych, przy czym należy pamiętać, że też niezwykle praktycznych i o dużej wartości estetycznej.

Warunki montażu dachu ekstensywnego

Najważniejsze atuty ekstensywnego systemu zielonego dachu GF to prosta zabudowa i brak wyjątkowych wymagań do montażu – można go dobrać do każdego pokrycia i konstrukcji dachu. Dla tego systemu dach musi spełniać jedynie dwa związane z bezpieczeństwem warunki. Pochyłość dachu musi się mieścić w przedziale od 0 do 45o, natomiast jego maksymalny ciężar powinien zamykać się w wartościach od 35 do 175 kg /m2, zakładając wagę poszycia po nasiąknięciu wodą. W indywidualnych projektach systemu pod uwagę brane są także wysokość i kształt budynku.

Trzy warstwy w systemie Green Flor

Aby system zielonego dachu spełniał swoje zadanie, musi posiadać trzy niezbędne dla jego utrzymania warstwy. Są to: drenaż gwarantujący właściwe odprowadzenie wód opadowych, podłoże umożliwiające wegetację roślin oraz warstwa roślinna.

warstwa ochronno-filtracyjna

Warstwa ochronno-filtracyjna i retencyjno-drenażowa

  • jej zadaniem jest odprowadzenie nadmiaru wody, oraz przewietrzenie korzeni,
  • na drenaż należy rozłożyć warstwę filtracyjną, która zapobiega przedostawaniu się drobnych cząstek substratów z nośnej warstwy wegetacyjnej do warstwy drenażowej,
  • sam drenaż jest konieczny na dachach do 50. Na konstrukcjach o większym spadku wykorzystuje się geowłókniny retencyjno-drenażowe lub higroskopijną wełnę skalną.

MOŻLIWE OPCJE MONTAŻU: drenaż kubełkowy, drenaż pętelkowy, geowłóknina drenażowo-filtracyjna, wełna skalna, geowłóknina magazynująca

warstwa wegetacyjna

Warstwa wegetacyjna

  • nośna warstwa wegetacyjna jest warstwą intensywnie przerastaną przez korzenie, która wskutek swoich chemicznych, fizycznych oraz biologicznych właściwości tworzy podstawę wzrostu i rozwoju roślin,
  • warstwa wegetacyjna musi być ona stabilna pod względem struktury, gromadzić wsiąkającą wodę na potrzeby roślin i tylko jej nadmiar odprowadzać do warstwy drenażowej.

MOŻLIWE OPCJE: substrat ekstensywny mineralny

warstwa roślinna

Warstwa roślinna

  • tą warstwę roślinną stanowią gotowe maty ekstensywne Green Flor, pokryte wyhodowaną wcześniej roślinnością,
  • skład maty ekstensywnej to: rozchodniki, mchy, zioła, trawy,

MOŻLIWE OPCJE: mata ekstensywna GF 0-15, mata ekstensywna GF 15-45

Analiza doboru i układu warstw zielonego dachu w oparciu o wyżej wymienione czynniki przedstawia się następująco:

  WAGA KĄT <=50 50<KĄT<150 150<KĄT<450  
WARSTWA OCHRONNO- FILTRACYJNA I DRENAŻOWA 200-500 g/m2 GEOWŁÓKNINY OCHRONNE DRENAŻE WYSOKOPROFILOWE:
- drenaż kubełkowy
- drenaż pętelkowy
GEOWŁÓKNINY OCHRONNE GEOWŁÓKNINY OCHRONNE  
WARSTWA RETENCYJNO- DRENAŻOWA 9 kg/m2 GEOWŁÓKNINY MAGAZYNUJĄCE 1000g/m2 lub wielokrotność GEOWŁÓKNINY MAGAZYNUJĄCE
1000g/m2 lub wielokrotność
GEOWŁÓKNINY MAGAZYNUJĄCE
1000g/m2 lub wielokrotność
 
18 kg/m2 WEŁNA SKALNA
1 warstwa (3cm) lub wielokrotność (prosty montaż)
WEŁNA SKALNA
1 warstwa (3cm) lub wielokrotność (prosty montaż)
WEŁNA SKALNA
1 warstwa (3cm) lub wielokrotność (konieczność wykonania zabezpieczeń antyerozyjnych- trudniejszy montaż)
Zmienny czynnik wagowy systemu. Możliwość łączenia warstw ze sobą.
WARSTWA WEGETACYJNA 65-130 kg/m2 SUBSTRAT 5-10 cm
(prosty montaż)
SUBSTRAT 5-10 cm
(prosty montaż)
SUBSTRAT 5-10 cm
(konieczność wykonania zabezpieczeń antyerozyjnych- skomplikowany montaż)
WARSTWA ROŚLINNA 25-35 kg/m2 MATY EKSTENSYWNE GF 0-15 MATY EKSTENSYWNE GF 0-15 MATY EKSTENSYWNE GF 15-45  

Schemat możliwej konfiguracji warstw systemu Green Flor stanowi materiał poglądowy, ułatwiający zrozumienie zasad projektowania zielonego dachu GF. Każde rozwiązanie i dobór warstw powinno być rozpatrywane indywidualnie.

Zielony dach ekstensywny podlega naturalnej wegetacji, zgodnej ze zmianami pór roku. W czasie suszy rośliny mogą zmniejszyć swoją żywotność, natomiast w okresach większej wilgotności mogą się rozrosnąć. Należy również pamiętać, że szczególnie przy zazielenianiu ekstensywnym, dopiero po latach uzyskuje się formy wegetacyjne właściwe dla lokalnego ekosystemu.

Zielone dachy mogą spełniać swoje zadania skutecznie i trwale tylko wtedy, gdy roślinność będzie odpowiednio pielęgnowana, a wszystkie instalacje techniczne systematycznie serwisowane. Do minimum zabiegów pielęgnacyjnych zalicza się regularną kontrolę i oczyszczanie odpływów dachowych, usuwanie korzeni obcych roślin oraz narośli w sferze obsypki dachu.