Dach retencyjny

Dach zielony może również pełnić funkcję dachu retencyjnego. Wtedy to zgromadzona woda w warstwie wegetacyjnej lub retencyjnej stanowi rezerwuar wody. Inaczej nazywane są dachem błękitnym. Rola dachów zielonych nie ogranicza się wyłącznie do gospodarki wodnej. Wnoszą szereg innych korzyści. Między innymi parująca woda schładza budynek. Są zatem swego rodzaju klimatyzatorem. Oprócz tego dachy retencyjne gromadzą wodę opadową. Odciąża to sieci kanalizacyjne i zapobiega podtopieniom czy nawet powodziom, ale również umożliwia wtórne zastosowanie wody w różnych celach. Jako producent dachów zielonych rekomendujemy na przykład podlewanie nią roślin na dachu czy przed budynkiem. Kluczem jest tutaj jednak wykonanie odpowiedniej instalacji pozwalającej swobodnie zarządzać zgromadzoną wodą.

 

Dlaczego dachy retencyjne są potrzebne?

Jakie są zalety dachów retencyjnych i co sprawia, że tak bardzo potrzebujemy ich w przestrzeni miejskiej? Zmieniający się klimat często powoduje ekstremalne opady deszczu. Przeciążone systemy kanalizacji to w takich sytuacjach praktycznie standard. Zielony dach natomiast zatrzymuje wodę i pozwala na jej retencję. Spływ wody opadowej może trwać nawet kilka dni, co pozwala odciążyć kanalizację. Oczywiście woda ta może zostać ponownie wykorzystana do innych celów, co jest doskonałym sposobem na częściowe rozwiązanie braku wody w miastach. Oprócz tego dachy retencyjne pozwalają walczyć z tzw. wyspami ciepła w miastach. Są to nadmiernie nagrzewające się powierzchnie, na przykład tarasy, parkingi, rynki miejskie na starówkach. Zastosowanie dachów retencyjnych przynosi zatem szereg korzyści, które pozwalają walczyć ze zmianami klimatycznymi jak nadmierne opady czy wzrost temperatury powietrza latem.