Podział dachów zielonych

ekstensywne dachy zielone
podział dachów zielonych

W przypadku zielonych dachów rozróżnia się trzy rodzaje zazielenienia. Podział zależy od sposobu użytkowania, warunków technicznych oraz rodzaju budowy. Każdy typ opiera się na zróżnicowanym doborze roślin i odmiennym sposobie pielęgnacji. W praktyce planistycznej i realizacyjnej wyróżnia się:

Intensywne zazielenianie
  • uprawa bylin, krzewów, drzew
  • ukształtowana płasko, punktowo lub w sposób zróżnicowany pod względem wysokości
  • rośliny użyte w tego rodzaju zazielenianiu mają bardzo duże wymagania wobec zabudowy warstwowej. Konieczne jest ich regularne nawożenie i nawadnianie
  • intensywne zazielenienie jest możliwe do utrzymania w długim okresie jedynie przez staranną pielęgnację
Uproszczone intensywne zazielenianie
  • tworzone jako kryjące grunt zazielenienia z trawami, zagajnikami oraz krzewami
  • ograniczona różnorodność kształtowania oraz użytkowania
  • rośliny mają mniejsze wymagania pod względem nawożenia oraz nawadniania w stosunku do intensywnego zazieleniania
Ekstensywne zazielenianie
  • są to formy roślinności, które rozwijają się samodzielnie. Są odporne na ekstremalne warunki pogodowe oraz posiadają wysoką zdolność do regeneracji
  • warstwa roślinna składa się z rozchodników, ziół, traw, r i mchów. Podlega naturalnemu przeobrażaniu się
  • nie wymaga wielkich nakładów pielęgnacyjnych (1-2 zabiegi kontrolne w roku)