Zalety zielonych dachów

ekstensywne dachy zielone

Zielone dachy mają nieocenioną wartość estetyczną, praktyczną, ekologiczną i gospodarczą. Tworzą powierzchnię biologicznie czynną, która bierze udział w procesie oczyszczania powietrza i ma wpływ na klimat zarówno w miejscu, w którym funkcjonują, jak i w jego otoczeniu. Do tego odpowiadają za lepsze odprowadzenie wód opadowych i w każdej postaci wyglądają widowiskowo, więc są wartością dodaną dla ogólnego efektu architektury budynku. Dodatkowo intensywne systemy zielonych dachów tworzą powierzchnię, która może być bezpiecznie użytkowana przez ludzi.

Podzuszka powietrzna - zielone dachy

Zielone dachy jako „poduszka powietrzna”

Mury oraz dachy budynków wykazują właściwości akumulatorów ciepła. Powstające w ten sposób zjawisko nazywamy „wyspą ciepła”. Polega ono na podwyższeniu się temperatury powietrza w centrach aglomeracji o minimum 1 do 2°C. Czasem temperatura w ścisłym, zatłoczonym centrum miasta wzrasta nawet o 10°C. Jednocześnie dochodzi do obniżenia wilgotności powietrza. Dlatego też tak ważna jest w takich miejscach roślinność, która wytwarza na powierzchni dachu barierę dla efektu cieplarnianego. Dzieje się tak przez odparowywanie nagromadzonej przez rośliny wody i odbijanie promieniowania słonecznego. Tego rodzaju „poduszka powietrzna” to w efekcie wyższa wilgotność oraz niższa temperatura w obszarze budynku i okolicy. Dla przykładu dach, który jest pokryty papą bitumiczną, nagrzewa się latem nawet do 60-70°C, z kolei dach zielony do 25-40°C. Liczby te mówią same za siebie.

Naturalna gospodarka wodami opadowymi

Warto wiedzieć, że zaledwie 2-centymetrowa warstwa zieleni potrafi zatrzymać do 60% wód opadowych. Następnie odparowuje je, przez co zwiększa się wilgotność powietrza. W ten sposób roślinność odciąża kanalizację miejską, wzbogaca powietrze w tak ważny dla człowieka tlen, a jednocześnie zmniejsza zawartość trującego nas dwutlenku węgla. Dla przykładu zielony dach o powierzchni 15m² jest w stanie wyprodukować w ciągu roku tlen aż dla 10 osób, równocześnie pochłaniając 10-20% pyłów oraz gazów z otaczającego powietrza.

Naturalna gospodarka wodami opadowymi
izolacja zielonych dachów

Wartości izolacyjne i ochronne zielonych dachów

Zielone dachy są też świetną barierą ochronną i izolacyjną dla obiektu, na którym funkcjonuje ich system. Zielony dach powoduje zmniejszenie docierającego z zewnątrz ulicznego hałasu, odbijając i częściowo pochłaniając około 20-30dB. Jest to też dodatkowa izolacja termiczna, która chroni budynek przed nadmierną utratą ciepła, a z drugiej strony przed przegrzaniem. Warstwa roślinna zapobiega też uszkodzeniom dachu powodowanym przez ptaki, wiatr i oddziaływanie promieni słonecznych.

Architektoniczne kształtowanie przestrzeni

Systemy zielonych dachów dają możliwość ukrycia mieszczących się na dachach urządzeń instalacyjnych. Połączenie koncepcji zieleni na różnych poziomach – od roślinności w mieszkaniach, na tarasach i na dachu, poprzez roślinność w otoczeniu budynku, umożliwia utworzenie jednorodnych kompozycji. Ukształtowana w przemyślany, konsekwentny sposób architektura zielona wyróżnia obiekt na tle innych.

architektoniczne kształtowanie przestrzeni
Idealne miejsce na zieleń

Dach to idealne miejsce na zieleń

Zielone dachy są szansą na odzyskanie w przestrzeni miejskiej utraconej biologicznie czynnej powierzchni. Ponieważ w dużych miejskich aglomeracjach wciąż pozostaje niewiele miejsca na zieleń, jest to idealny sposób na wygospodarowanie terenu, którego przeznaczenie nie ma związku z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.