Jakie korzyści zapewnia montaż zielonego dachu?

Jakie korzyści zapewnia montaż zielonego dachu?

Montaż zielonego dachu to decyzja, która wiąże się z licznymi korzyściami. Są to zarówno zalety ekologiczne, jak i ekonomiczne oraz społeczne. W jednym tekście szczegółowe scharakteryzowanie wszystkich z nich jest właściwie niemożliwe, dlatego w tym wpisie skupiamy się na pięciu najważniejszych korzyściach, jakie zapewnia zielony dach.

Regulacja temperatury wewnątrz budynku

Tradycyjne pokrycia dachowe latem mocno się nagrzewają, co skutkuje wyższą temperaturą wewnątrz budynku. W przypadku zielonego dachu sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Roślinność porastająca zielony dach odbija znaczne ilości promieniowania słonecznego. Z tego powodu upały nie dają się tak bardzo we znaki. Zimą efekt regulacji temperatury jest mniejszy, bo roślinność gromadzi dużo wody. Największy efekt w chłodnych miesiącach zapewni ekstensywny system zielonego dachu z trawą i ziołami, który dzięki grubej warstwie podłoża nieco zmniejszy zapotrzebowanie energetyczne budynku.

Regulacja temperatury otoczenia

Zielony dach obniża temperaturę nie tylko wewnątrz budynku, ale także w jego najbliższym otoczeniu. Wpływ na ten stan rzeczy mają zarówno wspomniane wyżej odbijanie promieniowania słonecznego, jak i ewapotranspiracja, czyli ochładzanie powietrza poprzez parowanie z roślin oraz z gruntu. Podczas gorącego dnia temperatura powierzchni zielonego dachu może być aż o 40 stopni Celsjusza niższa niż w przypadku standardowego dachu. Stosowanie zielonych dachów ma zatem zbawienny wpływ na mikroklimat w całym mieście, niwelując negatywne skutki miejskiej wyspy ciepła.

Niższy poziom hałasu

Zielony dach wpływa również na zmniejszenie poziomu hałasu. Roślinność i powietrze znajdujące się wewnątrz konstrukcji pochłaniają i odbijają dużą część dochodzących fal dźwiękowych. Ocenia się, że zielony dach zapewnia izolację akustyczną na poziomie nawet 8 dB. Oznacza to, że dźwięki dochodzące z zewnątrz wydają się niemal o połowę cichsze. Montaż zielonego dachu będzie więc świetnym sposobem na zmniejszenie uciążliwości hałasu powodowanego przez silne opady atmosferyczne, ruch uliczny czy, w przypadku położenia budynku w pobliżu lotniska, przelatujące samoloty.

Poprawa jakości powietrza

Zielone dachy wpływają na poprawę jakości powietrza na dwa sposoby. Pierwszy to odfiltrowywanie zanieczyszczeń zawieszonych w powietrzu. Jak podają badania, zielony dach o powierzchni 100 m2 jest w stanie odfiltrować około 20 kg pyłu zawieszonego PM2,5 oraz PM10. To tyle samo, ile emituje w ciągu roku kilkanaście standardowo wykorzystywanych samochodów osobowych. Drugi korzystny wpływ zielonych dachów na jakość powietrza związany jest z opisanymi powyżej parametrami izolacyjnymi. Mniejsze zapotrzebowanie na energię to redukcja zapotrzebowanie na ogrzewanie, a więc ograniczenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych do atmosfery.

Ochrona dachu przed niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi

Roślinność na dachu stanowi naturalną barierę zabezpieczającą pokrycie dachowe przez niekorzystnymi wpływami zewnętrznymi. Zielonemu dachowi niestraszne są wahania temperatury, silne promieniowanie słoneczne, intensywny opad atmosferyczny czy porywisty wiatr. Ocenia się, że dzięki zielonej warstwie żywotność dachu zostaje przedłużona dwu- lub nawet trzykrotnie. Zdolność do gromadzenia dużej ilości wilgoci sprawia zaś, że zielony dach stanowi doskonałą warstwę ognioodporną. Wszystko to, w połączeniu z podwyższoną estetyką, powoduje, że rynkowa wartość budynku z zielonym dachem jest wyższa niż takiego z tradycyjnym pokryciem dachowym.


Drukuj