GF WS wełna skalna

trawa z rolki

GF WS wełna skalna

Higroskopijna wełna skalna w ekstensywnych systemach dachów zielonych GF jest stosowana jako warstwa retencyjno-drenażowa. Posiada ona znakomitą retencję i wodoprzepuszczalność stanowiącą bufor wodny. Po osiągnięciu maksymalnego nasycenia odprowadza nadmiar wód deszczowych.

W ekstensywnym systemie dachów zielonych GF zwykle łączona jest w układzie z matami rozchodnikowymi, z powodzeniem również znajduje zastosowanie w układach hybrydowych w połączeniu z substratem mineralnym GF MS.

Jest również kompatybilna z systemami intensywnych dachów zielonych.

Grubość 3,0 cm
Dostawa Paczka 4,2m2 ( 7 arkuszy 0,6 m x 1,0m)
GF WS wełna skalna