Jak zielone dachy wpływają na bioróżnorodność?

Jak zielone dachy wpływają na bioróżnorodność?

Postępująca urbanizacja niesie za sobą liczne korzyści, ale również wiele zagrożeń – zarówno dla ludzi, jak i innych zwierząt oraz roślin.

Jednym z nich jest spadek bioróżnorodności wynikający z przekształcenia naturalnych środowisk – w miastach brakuje terenów zielonych, więc nie powinno dziwić, że nie ma w nich zbyt wielu gatunków fauny i flory. Można jednak przeciwdziałać temu zjawisku. Jednym ze sposobów na zwiększenie bioróżnorodności na obszarach zamieszkałych przez człowieka jest montaż zielonych dachów.

Ekstensywne zielone dachy a bioróżnorodność

Najskuteczniejsze w zwiększaniu bioróżnorodności są intensywne zielone dachy, które przypominają tradycyjne ogrody. Porastają je nie tylko trawy czy kwiaty, ale także krzewy, a nawet drzewa. Intensywne zielone dachy mają jednak zasadniczą wadę – są bardzo ciężkie. Jeden metr kwadratowy takiego dachu waży od kilkuset do nawet ponad tysiąca kilogramów. Z tego powodu intensywne zielone dachy uwzględniane są zwykle już na etapie projektu. Jeśli chodzi o już istniejące budynki, często niezbędne okazuje się wzmocnienie konstrukcji dachu, co jest kosztowną inwestycją, o ile w ogóle możliwą do przeprowadzenia w przypadku danego obiektu.

W przypadku domów jednorodzinnych najczęściej spotykane są ekstensywne zielone dachy. Ze względu na niewielki ciężar, który może wynosić zaledwie kilkadziesiąt kilogramów na metr kwadratowy, można je instalować na dachach niemal wszystkich budynków. Roślinność porastająca ekstensywny zielony dach jest praktycznie całkowicie samowystarczalna – rozwija się samodzielnie i nie wymaga intensywnej pielęgnacji.

Ze względu na płytką warstwę substratu oraz działanie wiatru i słońca ekstensywny system zielonego dachu to stresujące środowisko dla roślin. Właściwy dobór gatunków pozwala jednak uczynić z niego prawdziwą oazę bioróżnorodności. Aby tak się stało, warto zadbać o:

  • zróżnicowaną grubość substratu – poszczególne gatunki roślin preferują glebę o różnej grubości;
  • jak najwięcej gatunków rozchodnika, który ze względu na niskie wymagania wegetacyjne jest idealną rośliną na zielony dach, oraz w miarę możliwości kwiatów polnych.

Spełnienie tych warunków pozwoli przyciągnąć na ekstensywny zielony dach wiele gatunków rodzimych bezkręgowców, w tym takie owady jak pszczoły, których pożyteczności nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć. Możliwe, że dach będą odwiedzać także ptaki: zarówno żyjące w okolicy, jak i wędrowne.


Drukuj