Jakie są rodzaje zielonych dachów?

Jakie są rodzaje zielonych dachów?

Zielone dachy są specyficznym pokryciem dachowym, którego jedną z warstw jest podłoże gruntowe, przystosowanie do posadzenia roślin. Koncepcja zielonych dachów charakteryzuje się wieloma zaletami ekologicznymi i ekonomicznymi. Z jednej strony zielone dachy filtrują zanieczyszczenia, a z drugiej minimalizują straty cieplne zimą i zabezpieczają przed nadmiernym nagrzewaniem latem. Biorąc pod uwagę różne kryteria klasyfikacyjne, można wyróżnić kilka podstawowych rodzajów zielonych dachów.

Rodzaj zastosowanej zieleni i komponentów

Ze względu na rodzaj zastosowanej zieleni zielone dachy dzielą się na ekstensywne oraz intensywne. Podział ten ukształtował się w latach 70. XX wieku w Niemczech i z powodzeniem stosowany jest po dziś dzień. Kryterium klasyfikacyjnym jest w tym przypadku grubość warstwy substratu, która z jednej strony determinuje rodzaj uprawy, a z drugiej dopuszczalne obciążenie. Zielone dachy z uprawą ekstensywną charakteryzują się grubością warstwy substratu nie przekraczającą 10 cm. Dodatkowe obciążenie waha się od 50 kg/m2 przy cienkim drenażu do 170 kg/m2. Dachy ekstensywne nie ingerują znacznie w konstrukcję budynku, a rośliny mają płytki system korzeniowy. Zaletą tego rozwiązania są minimalne nakłady pielęgnacyjne.

Zielone dachy z uprawą intensywną nazwane są z kolei ogrodami na dachu, co właściwie oddaje ich specyfikę. Ich cechą charakterystyczną jest pełnienie funkcji użytkowo-rekreacyjnej. Często przypominają tradycyjne ogrody i mogą przyjmować dodatkowe obciążenie o wartości nawet 970 kg/m2. Obok roślinności, na dachach intensywnych często instalowane są oczka wodne czy elementy małej architektury ogrodowej. Są rzadko stosowanym rozwiązaniem, ponieważ wymagają znacznych nakładów finansowych.

Biorąc pod uwagę rodzaj komponentów, użytych do produkcji systemu zielonego dachu, możemy wyróżnić zielone dachy systemowe oraz niesystemowe. W pierwszym przypadku system zielonego dachu projektowany jest w całości przez jednego producenta, co zapewnia większe bezpieczeństwo użytkowania. Zielone dachy niesystemowe przygotowywane są natomiast indywidualnie z komponentów, pochodzących od różnych producentów. Rozwiązanie to jest korzystniejsze pod względem ekonomicznym.

Stopień nachylenia powierzchni

Biorąc pod uwagę stopień nachylenia powierzchni, zielone dachy mogą być płaskie, skośne lub strome. Płaskie zielone dachy nachylone są pod kątem około 10 stopni, skośne od 10 do 25 stopni, natomiast nachylenie stromych dachów jest większe niż  25 stopni.


Drukuj