Aeracja, czyli napowietrzanie trawnika

Aeracja, czyli napowietrzanie trawnika

Każdy właściciel ogrodu wie, jak ważna jest właściwa pielęgnacja trawników. Jednym z  podstawowych zabiegów, którymi możemy wpływać na to, jak nasz trawnik rośnie oraz zapobiegać powstawaniu różnego typu chorób, jest zabieg aeracji, czyli napowietrzanie trawników. W dzisiejszym wpisie na blogu dokładniej opisujemy, w jakim celu przeprowadza się zabiegi aeracji oraz jakie są rodzaje tej metody pielęgnacji.

W jakim celu wykonuje się zabiegi napowietrzania trawników?

Celem przeprowadzanie procesów aeracji, czyli napowietrzania trawników, jest przerwanie ciągłości nadmiernie zagęszczonej i zbitej wierzchniej warstwy ziemi. Poprzez wykonanie otworów lub szczelin w strefie rozwoju korzeni traw możliwe jest poprawienie wymiany powietrza w glebie, doprowadzenie do efektywniejszego wnikania wody oraz zwiększenie skuteczności działania stosowanych nawozów. W rezultacie aeracja ma wpływ na pobudzenie roślin do rozwoju, powoduje zwiększenie masy  korzeni traw oraz sprawia, że trawnik staje się dużo bardziej elastyczny i odporny m.in. na deptanie. Zabieg ten ma  także wpływ na zwiększenie zdolności regeneracyjnych trawy.

Do przeprowadzenia napowietrzania trawnika konieczne jest użycie specjalnych narzędzi lub maszyn, tzw. aeratorów. Przed zabiegiem trawnik powinien zostać dokładnie podlany, trzeba jednak uważać, ponieważ gleba w trakcie aeracji musi być po prostu wystarczająco wilgotna, nie może być za to mokra. Zanim przystąpi się do napowietrzania trawnika, trzeba go też skosić do wysokości 3 cm, a skoszoną trawę usunąć. Sam zabieg polega na równomiernym pokryciu powierzchni trawnika otworami. Gęstość tych otworów powinna zależeć przede wszystkim od typu gleby. Na ciężkich podłożach otwory powinny być gęste, mniej więcej co 10 cm, na podłożach luźniejszych odstępy między nimi mogą wynosić nawet 15 cm. Istnieją dwa rodzaje zabiegów aeracji: aeracja wgłębna i aeracja powierzchniowa. Wybór konkretnej powinien zależeć od rodzaju gleby i od stanu trawnika. Na czym polegają oba rodzaje napowietrzania trawników?

Aeracja wgłębna – napowietrzanie głębokie

Ten rodzaj aeracji stosowany jest na fragmentach trawników, na których wyraźnie widać nadmierne zagęszczenie podłoża, przede wszystkim po niezbyt dobrym wsiąkaniu wody po podlewaniu lub po intensywnych opadach deszczu. Optymalnym okresem dla przeprowadzenia aeracji wgłębnej jest wczesna jesień.

W napowietrzaniu głębokim wykonuje się otwory, które mają przynajmniej 8 cm głębokości. W przypadku gleb ciężkich w tym celu wykorzystuje się widły ogrodnicze lub aeratory mechaniczne z zaostrzonymi  na końcu zębami rurkowymi. Dzięki temu w trakcie zabiegu możliwe jest wydobycie na powierzchnię wyciętych wałeczków darni. Z kolei w przypadku gleb ilastych lub piaszczystych do aeracji wgłębne wystarczy nakłuć trawnik przy użyciu wideł ogrodniczych, lub aeratora kolcowego z zębami litymi. W przypadku gleb ciężkich i słabo przepuszczalnych dobrym rozwiązaniem jest uzupełnienie zrobionych utworów piaskiem. Spowoduje to rozluźnienie gleby i zwiększy jej przepuszczalność.

Zabieg wykonany z użyciem zębów litych powinien być powtarzany co roku, natomiast zabiegi z wykorzystaniem zębów rurkowych co trzy lata.

Aeracja powierzchniowa

Nieco innym zabiegiem jest aeracja powierzchniowa. Wykonuje się ją po zauważeniu pierwszych objawów zwiększonego zagęszczenia ziemi. Często takie zabiegi są wykonywane np. w następnym sezonie po ułożeniu trawnika z rolki, po zauważeniu słabszego wsiąkania wody po podlewaniu lub po opadach deszczu. Aeracja powierzchniowa zwiększa przepuszczalność tylko wierzchniej warstwy gleby. Zabieg polega na wcięciu w trawniku otworów do głębokości jedynie 2-3 cm. W tym celu można skorzystać z narzędzi ręcznych lub z aeratorów szczelinowych. Warto wykonywać takie zabiegi co roku, wiosną lub latem.


Drukuj