Jakie jest najlepsze podłoże pod trawnik z rolki?

Jakie jest najlepsze podłoże pod trawnik z rolki?

Regularne koszenie i nawożenie trawnika nie przyniesie oczekiwanych skutków, jeśli założysz go na nieodpowiednim podłożu. Na szczęście nic straconego – nawet jeśli podłoże w Twoim ogródku nie jest idealne, możesz poprawić jego właściwości dzięki kilku prostym czynnościom. Wyjaśniamy, o co warto zadbać, aby perfekcyjnie przygotować miejsce pod trawnik z rolki.

Wstępne prace porządkowe

Przed rozłożeniem rolek musisz przeprowadzić proste prace porządkowe. Oczyść teren pod trawnik z gałęzi, kamieni i pozostałości po budowie, a także chwastów wieloletnich. Dzięki temu zwiększysz szanse na ładny wygląd trawnika i sprawisz, że jego pielęgnacja będzie bezpieczniejsza – chociażby żaden pozostawiony kamień nie uszkodzi noży kosiarki. Następnie spulchnij ziemię na głębokość około 25 cm, aby rozluźnić jej strukturę i zapewnić więcej przestrzeni dla korzeni roślin. Możesz to zrobić za pomocą szpadla lub wideł, ale jeśli masz do przekopania sporo terenu, lepiej będzie wypożyczyć glebogryzarkę, dzięki której uporasz się z tym znacznie szybciej.

Podłoże pod trawnik powinno mieć wyrównaną powierzchnię, ale nie musi być idealnie płaskie. Rolki z trawą można rozkładać także na pofalowanym terenie, choć jest to oczywiście nieco trudniejsze. Jeśli więc chcesz, by w Twoim ogrodzie było trochę pagórków i dolin, nie ma żadnego problemu.

Idealna gleba pod trawnik z rolki

Zanim wysiejesz nasiona lub rozłożysz trawnik z rolki, musisz sprawdzić strukturę gleby w swoim ogrodzie. Trawa rośnie najlepiej na glebie urodzajnej i przewiewnej. W praktyce rzadko się taką spotyka. Niezbędne jest również zadbanie o odpowiedni odczyn gleby. Gleba pod trawnik z rolki powinna być lekko kwaśna, a więc mieć pH w zakresie 6-6,5. Odczyn gleby możesz sprawdzić za pomocą papierków lakmusowych, specjalnych zestawów do badania odczynu gleby albo mierników mechanicznych lub elektronicznych. Pamiętaj, aby pobrać próbki z kilku miejsc na trawniku – tylko wtedy test będzie miarodajny. Jeśli gleba jest silnie zakwaszona, czyli ma pH niższe niż 5 – co jest bardzo prawdopodobne, gdyż takie gleby przeważają w Polsce – musisz przeprowadzić jej wapnowanie. Z kolei gdy gleba ma odczyn zasadowy, to znaczy jej pH jest wyższe niż 7, dodaj do niej trochę kwaśnego torfu lub zasil nawozem siarkowym.


Drukuj